1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Quattro-Lux Világítástechnikai Stúdió Kft. (3525 Miskolc, Jókai Mór u. 6., Cégjegyzék szám 05-09-002201), a továbbiakban: "Szervező".

 1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”) aki megfelel a Játékszabályzatban feltűntetett valamennyi feltételnek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai.

Amennyiben a Szervező vagy megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a Szervező vagy megbízottja, e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt, illetve annak értékét visszakövetelheti.

 1. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2019. július 5.-én 14:00 órától, 2019. július. 15-én 23:59-ig tart.

 1. A nyereményjáték leírása

A nyereményjátékban részt vesz az, aki a facebook Játékhoz hozzászólásként a 8 gyártó nevét leírja. A résztvevők között kisorsolunk 1 db 5000 Ft-os vásárlási kedvezményre jogosító kupont, amely 15000 Forint feletti vásárlás esetén a vételárból kerül levonásra és kuponkód formájában juttatunk el a nyertes számára elektronikus formában!

A kupon egyszeri felhasználásra jogosít, melyet a sorsolást követő 90 napig használhat fel webshopunkon.

 1. A nyerés feltételei

A nyereményjáték időtartama alatt minden, a játék alá érkező és a nyereményjáték leírásának megfelelő hozzászólás érvényes.

 1. Nyeremény

1 db 5000Ft-os kedvezményre jogosító kupon, melyet a nyerteseknek elektronikus formában juttatunk el.

A sorsolás időpontja: 2019. július 20. délelőtt 10:00 óra

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A sorsolás elektronikus formában történik.

 1. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei

A nyertesek nevét a sorsolást követően az Fénycentrum - QL hivatalos facebook oldalán közzétesszük és felvesszük velük a kapcsolatot. A nyertesek az 5000 Ft-os kuponkódot 90 napig használhatják fel.

A Szervező nem vállal felelősséget a játékosok által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 1. A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,

visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja.

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 1. Általános rendelkezések

A Játékosok a játékra való jelentkezésükkel együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak esetében kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Szervező vállalja, hogy a kiskorúak adatainak kezelését különös gondossággal végzi.

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Játékosok tájékoztatása céljából a Játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökséget, illetve a bejelentett adatfeldolgozót. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Szervező végzi. A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:

 • Fénycentrum.hu
 • Telefon: +36-46-411-032
 • E-Mail: info [kukac] fenycentrum.hu
 • Üzletben: Nyitvatartási időben
  • Cím: 3525 Miskolc, Jókai Mór u. 6.

 

Hétfő:

07:30 - 17:00

Kedd:

07:30 - 17:00

Szerda:

07:30 - 17:00

Csütörtök:

07:30 - 17:00

Péntek:

07:30 - 17:00

Szombat:

09:00 - 13:00

Vasárnap:

Zárva

 

 1. Egyéb

A nyereményjáték a Fenycentrum - QL hivatalos facebook oldalán történik. A facebook mint szolgáltató, semmiféleképpen nem tartozik felelősséggel az oldalukon keresztül történt nyereményjátékkal kapcsolatban.

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A nyereményigények elévülése az összes kisorsolásra kerülő nyeremény esetében: 2019. július.20-átől számított 90 nap.